Politica de Confidentialitate

DECLARAȚIE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR LA UTILIZAREA SITE-ULUI WEB

Prezenta declarație privind protecția datelor la utilizarea site-ului web descrie modul în care D.K.D. Forest SRL str. Campului nr. 97A, Sacele, Brasov (“noi”), în calitate de operator prelucrează datele cu caracter personal sau alte informații ale dvs., în special în sensul Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal („RGPD”) la utilizarea site-ului web https://dkdforest.ro („site web”).

1. CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL, SCOPURILE PRELUCRĂRII, TEMEIUL JURIDIC ȘI SURSA

a. Date cu caracter personal furnizate de dvs. în mod activ:

La trimiterea unui email către noi de pe site-ul nostru web vi se va solicita furnizarea următoarelor date cu caracter personal: numele, adresa de e-mail, numărul de telefon, compania. D.K.D. Forest prelucrează aceste date cu caracter personal pentru a vă furniza serviciile noastre. Furnizarea acestor date cu caracter personal este voluntară. Cu toate acestea, în cazul nefurnizării acestor date cu caracter personal, nu veți putea trimite un email de pe site-ul nostru.

Dacă vă abonați la buletinul informativ și sunteți de acord cu primirea buletinelor informative și prelucrarea adresei dvs. de e-mail în acest scop, vi se va solicita furnizarea adresei de e-mail. Vom utiliza adresa dvs. de e-mail pentru trimiterea periodică a buletinelor informative. Furnizarea adresei dvs. de e-mail este voluntară. Cu toate acestea, în cazul nefurnizării adresei dvs. de e-mail nu veți primi buletine informative.

b. Alte informații colectate în mod pasiv:

În plus față de datele cu caracter personal pe care le furnizați în mod activ, site-ul web poate colecta automat, prelucra și stoca anumite informații, pe bază de pseudonim, de la dvs.:   

  • informații privind dispozitivul și utilizarea – acestea pot include (1) informații specifice privind dispozitivul utilizat pentru accesarea site-ului web (inclusiv, dar fără a se limita la model, sistem de operare, adresă IP, limbă, operator și alte informații similare) și (2) informații privind utilizarea caracteristicilor, funcțiilor sau notificărilor dispozitivului pentru a vă recunoaște și analiza tendințele;
  • analiza site-ului web – de exemplu, cât de des un utilizator folosește site-ul web, utilizare agregată, date privind performanța. Utilizăm instrumente de analiză a site-ului web pentru a înțelege mai bine funcționalitatea și utilizarea site-ului nostru web.
    Temeiul juridic pentru aceasta este reprezentat de interesele noastre legitime [art. 6 alin. (1) lit. f) RGPD] care sunt următoarele: monitorizarea și menținerea performanței site-ului web și analiza tendințelor, utilizării și activităților în legătură cu site-ul nostru web.
2. DESTINATARII

a. Transferul către furnizorii de servicii

D.K.D Forest poate însărcina furnizori de servicii externi care acționează în calitate de persoană împuternicită cu prelucrarea datelor de către D.K.D. Forest, în scopul furnizării anumitor servicii către D.K.D. Forest, cum ar fi furnizorii de servicii web, furnizorii de servicii de marketing sau furnizorii de asistență IT. În cadrul furnizării acestor servicii, furnizorii de servicii externi pot avea acces și/sau prelucra datele dvs. cu caracter personal.

Acești furnizori de servicii externi vor fi supuși obligațiilor contractuale de punere în aplicare a măsurilor tehnice și organizatorice de securitate adecvate în scopul protejării datelor cu caracter personal și prelucrării acestora numai în conformitate cu instrucțiunile.  

b. Alți destinatari

De asemenea, D.K.D. Forest poate transfera datele dvs. cu caracter personal către agențiile de aplicare a legii, autoritățile guvernamentale, consilierii juridici și consultanții externi, în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor. Temeiul juridic pentru această prelucrare este reprezentat de respectarea obligației legale căreia îi este supusă D.K.D. Forest sau de interese legitime, cum ar fi exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Lista actualizată a persoanelor împuternicite cu prelucrarea datelor și părților terțe cu care partajăm date este disponibilă la cerere adresată Companiei D.K.D. Forest, pe baza datelor de contact indicate mai jos.

3. CARE SUNT DREPTURILE DVS. ȘI CUM VI LE PUTEȚI EXERCITA?

Dacă v-ați exprimat consimțământul cu privire la activități de prelucrare a datelor cu caracter personal, vă puteți retrage consimțământul în orice moment, cu efecte pentru viitor. Retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării datelor anterioară retragerii consimțământului.

În temeiul legislației aplicabile privind protecția datelor aveți dreptul: să solicitați accesul la datele cu caracter personal, să solicitați rectificarea datelor cu caracter personal; să solicitați ștergerea datelor cu caracter personal, să solicitați restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal; să solicitați portabilitatea datelor și opoziția în cazul prelucrării datelor cu caracter personal. Rețineți că drepturile susmenționate pot fi limitate în contextul legislației naționale aplicabile privind protecția datelor.

Pentru exercitarea drepturilor dvs. puteți utiliza adresa de email privacy@dkdforest.ro

4. CÂT TIMP PĂSTRĂM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL?

Datele dvs. cu caracter personal vor fi păstrate cât timp va fi necesar pentru a vă furniza serviciile solicitate. Atunci când D.K.D. Forest nu mai are nevoie de datele dvs. cu caracter personal pentru respectarea obligațiilor contractuale sau legale, le vom elimina din sistemele și evidențele noastre în măsura în care nu trebuie să păstrăm informațiile care vă privesc, inclusiv datele cu caracter personal în scopul respectării obligațiilor legale sau de reglementare la care este supusă D.K.D. Forest, de exemplu perioadele legale de păstrare.

cherestea brasov

Acest site web folosește cookie-uri pentru a vă asigura că veți avea cea mai bună experiență pe site-ul nostru.